T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
BİLECİK / MERKEZ - Ertuğrulgazi Lisesi

eSafety Label Nedir?

Her geçen gün önemi daha iyi kavranan e-Güvenlik kavramı artık dijital ortamda bireysel güvenlikten öteye giderek, kurumların ve ülkelerin politikalarına dahil olmuştur.

Çevrim içi olarak eSafety Label'ın resmi adresi olan www.esafetylabel.eu üzerinden ulaşılan modül, okullar için Avrupa çapında bir akreditasyon ve destek hizmetidir. eSafety Label, eğitim ve öğrenim deneyiminin bir parçası olarak çevrim içi teknolojiye güvenli erişim için güvenli ve zenginleştirici bir ortam sağlamayı hedeflemektedir.

ESafety Label web sitesi, öğretmenler, okul müdürleri ve bilişim yöneticileri için önemli bir politika oluşturma merkezidir. Okulların kendi çevrim içi güvenliklerini değerlendirdikleri, iyileştirdikleri ve güçlendirdikleri hareket eylem yapısıdır. Okulların kendi çevrim içi güvenlik altyapısını, politikalarını ve uygulamalarını ulusal ve uluslararası standartlara göre gözden geçirmek eSafety Label sayesinde mümkün olmaktadır.

ESafety Label Topluluğu, 38 ülkeden yaklaşık 4.000 öğretmen ve Eğitim Bakanlıkları, üniversiteler, Güvenli İnternet Merkezleri gibi irtibat noktalarını bir araya getiren geniş bir ağdır.

Sürekli gelişen bir kavram olarak e-Güvenlik veya "Çevrim içi güvenlik", kullanıcıların çevrim içi olarak sahip oldukları becerileri, davranışları, eriştikleri içerikleri ve çalıştıkları çevrim içi içeriği kapsamaktadır.

Teknoloji kullanımının yönetilmesine yardımcı olmak isteyen ve okulların bu alanda artan ihtiyaçlarını kabul eden önde gelen teknoloji şirketleri, eğitim bakanlıkları ve Avrupa Okul Ağı güçlerini birleştirip çok paydaşlı bir organizasyon kurmuşlardır. ESafety Label inisiyatifi, 2012 yılında bu ortak taahhütten doğmuştur.

 

Proje resmi olarak 2012 yılında güvenli internet gününde başlamıştır. Okulların platformu test ettiği, sürekli artan özellik ve dil sürümlerinin olduğu iki yıllık bir pilot program döneminin ardından okulların geri bildirimleri ve okullara sunulan e-Güvenlik etiketi hizmetleri değerlendirme ve akreditasyon aracı eSafety sisteminin biçimlenmesini sağlamıştır.

Bu test döneminin sonucunda, değerlendirme formunu doldurduktan sonra okulların hem çevrim içi güvenlik durumlarını hem de iyileştirilecek önemli alanları anlamaları için kişiselleştirilmiş eylem planlarına ihtiyaç doğmuştur. Bu ihtiyaç ve yönlendirmelerden yola çıkan eSafety etiketi, Avrupa çapında hem ulusal hem de bölgesel düzeyde daha önce var olan girişimlerle uyumlu olacak şekilde şekillenmiştir.

Projenin geliştirilmesine başlamadan önce, Avusturya, Flaman Belçika, Estonya, İtalya, Portekiz, İspanya ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere farklı ülkelerde kapsamlı araştırmalar yapılmıştır. Ülkeler, düşük ve yüksek teknolojiye sahip okulların daha iyi temsil edilebilmesini, çevrim içi yasal ve pedagojik çerçevelerin çeşitliliğini garanti etmek için seçilmiştir. Araştırma, kapsamlı masaüstü araştırmaları ve paydaş görüşmelerini içermiştir.

Şubat 2012'de, European Schoolnet araştırma aşamasını ve Haziran ile Aralık 2011 arasında gerçekleşen portalın özel tasarım sürecini açıklayan bir rapor yayınlanmıştır.

eSafety etiketi, çok paydaşlı bir proje olarak başlatılmıştır. Kaspersky Lab, Liberty Global, Microsoft ve Telefonica gibi birçok önde gelen şirket ve Flaman Belçika, İtalya, Portekiz Avrupa Eğitim Bakanlıkları yardım için okulların artan ihtiyaçlarını kabul ederek Avrupa Okul Ağı ile güçlerini birleştirmeye karar verdiler.

Avrupa Okul Ağı ve eSafety Label arasındaki konsorsiyum Avusturya, Estonya ve İspanya'daki Eğitim Bakanlıkları ve eğitim kurumları aracılığıyla eylemsel olarak desteklenmiş ve daha fazla Avrupa ülkesine yayılmıştır.

Ülkemizde de okulların e-Güvenlik alanında politikalarını oluşturdukları ve eylemsel olarak çevrim içi ve çevrim dışı uygulamalarını gerçekleştirdikleri "e-Güvenlik etiketi hizmetleri değerlendirme ve akreditasyon aracı" eSafety Label portalı gün geçtikçe daha fazla okulun sisteme dahil olması ile büyük bir hızla gelişiyor.

Güvenlik etiketi basamakları şu şekilde özetlenebilir:

 1. Öncelikle eSafety Label portalına kayıt olunmalıdır. Bu eğitim modülü hazırlandığı tarih itibari ile portal da Türkçe dil seçeneği bulunmamaktadır. Bu noktada okulda bulunan dil öğretmenlerinden yardım istenebilir.
 2. e-Güvenlik etiketi ile ilgili okuldaki öğretmenler, okul yöneticileri fikir alış verişi yapmak üzere mutlaka bir araya gelmelidir. Beyin fırtınası ile okulun e-Güvenlik alanında ki risk haritasının oluşturulması tavsiye edilir.
 3. eSafety Label portalında bulunan bilgilendirme tabloları, dokümanlar incelenmelidir. Portalı tüm yönleri ile anlamak başvuru aşama sürecini hızlandırır.
 4. Anket soruları cevaplandırılmalıdır. Genel olarak her ay portal da yapılan anket çalışmasında ki soruların cevaplandırılması portala aktif katılım açısından önem taşımaktadır.
 5. Okul öğretmen ve yöneticileri okulun e-Güvenlik çalışmaları hakkında veri ve doküman hazırlamaya başlamalıdır. Bu belgeler risk haritaları, öğretmenler kurul kararları, SWOT analizi, okulda konu hakkında yapılan sosyal çalışmalar, e-Güvenlik ile ilgili bilgilendirme toplantıları raporları ve resimleri gibi kaynaklar olabilir.
 6. Okulun e-Güvenlik alanında yaşadığı sorunlar belge üzerine işlenmeye, raporlaştırılmaya başlanmalıdır. Bu okulun güçlü ve zayıf yönlerini görebilmesi için önem taşır.
 7.  Portalın forum bölümüne katılım sağlanmalıdır. Forum bölümüm eğitimcilerin birbirleri ile etkileşim içinde oldukları, bilgi ve deneyimlerini paylaştıkları bölümdür. Bu bölüme okulunuzda yapılan iyi örnekleri lütfen yüklemeyiniz! Sadece etkileşim için kullanınız.
 8. Blog sayfasına katılım sağlanmalıdır. Blog sayfasında güncel olarak paylaşılan duyurular takip edilmeli ve istenilirse duyurulara / haberlere yorum yapılmalıdır.
 9. Değerlendirme formu aşamasına gelebilmek için portal da gerekli bölümler doldurulmalıdır. Okulunuzun kaydı tamamlandıktan sonra değerlendirme formu aşamasına gelinecektir.
 10. Ön kaynaklar gönderilmelidir. Burada okulunuzda yapılan iyi örnek uygulamaları "Our resources" bölümüne, okulda raporlaştırılan sorunlar "Our cases" bölümüne eklenmelidir.
 11. Bu aşamalar bittikten  sonra e-Güvenlik etiketi ile ilgili okuldaki öğretmenler, okul yöneticileri fikir alış verişi yapmak üzere mutlaka bir araya gelmelidir. Beyin fırtınası ile okulun e-Güvenlik alanında ki risk haritasının oluşturulması tavsiye edilir.
 12. e-Güvenlik ile ilgili okulda yaşanan sorunlar "Our cases" bölümünden gönderilebilir.
 13. Tüm bu aşamaları tamamladıktan sonra değerlendirme formunun doldurulması aşamasına geçilmelidir. Değerlendirme formunda ki sorular okulun e-Güvenlik alanında yaptığı veya farkında olması gereken detaylı sorular içerir.
 14. Değerlendirme formu sisteme teslim edilir. Değerlendirme formu son aşamada portala yüklenir ve sonuç beklenir.

"Etiket değerlendirme süreci, değerlendirme formunun puanına, kaynak teslimine ve topluluğa aktif katılıma bağlıdır."

Demir / Etiket yok: 22 puandan az puan alırsanız, başvurunuz Demir olarak tanımlanır. Okuldaki e-Güvenlik alanında yapmanız gereken çalışmaları kişiselleştirilmiş eylem planınıza dahil ederek size sunulan öneriler üzerinde çalışmaya başlayın. E-tabloları tekrar okuyun, kaynakları ve olay vakalarını eSafety Label portalında keşfedin ve 3 ay sonra tekrar eSafety Label başvurusu yapmak için tekrar deneyin.

Bronz Etiket: Değerlendirme formunuz, üç kategorinin her biri en az beş puan olmak üzere en az 22 puan alırsa, okulunuz Bronz etiket kazanacaktır. Bu, okulunuzda e-Güvenlik alanında güçlü yönlerin olduğunu ancak daha da geliştirilmesi gereken yönlerin olduğu anlamına gelir. Bronz etiket okulunuzun ayrıca çevrimiçi güvenliğe bağlılık gösterdiği anlamına da gelmektedir. Eylem Planında önerilen değişiklikleri uyguladıktan, topluma yeterince katkıda bulunduktan ve 12 ay Bronz Etiket almaya hak kazandıktan sonra değerlendirme formunu tekrar gönderebilirsiniz.

Gümüş Etiket: Gümüş Etiket alabilmek için değerlendirme formunuzun en az 44 puan alması gerekir. Değerlendirme Formundaki cevaplarınıza, portalda ki etkinliğinize, kaynaklarınıza ve olaylarınıza bağlı olarak, ulusal eSafety Label Koordinatörü okulunuzun çevrimiçi güvenlik politikasının, uygulamasının ve altyapısının bir Gümüş Etiketi hak edip etmediğine karar verecektir.

Altın Etiket: Değerlendirme formunda en az 55 puan alan okullar içindir. Bu etiket için Topluluk'taki kaynaklar, olay vakaları ve etkinlikleri, çevrimiçi güvenliğin tüm alanlarında yoğun çalışılmış uygulamalar sergilenmeli ve çevrimiçi güvenlik eğitimi okul müfredatına dahil edilmelidir. Altın eSafety Etiketi verilen bir okul aktif olarak ebeveynleri destekleyecek ve ayrıca diğer okullardaki meslektaşları için çarpan etkisi ile onlara da yardım sağlayacaktır.

Kaynak: http://etwinningonline.eba.gov.tr

https://www.esafetylabel.eu/

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 03.02.2023 - Güncelleme: 03.02.2023 14:11 - Görüntülenme: 181
  Beğen | 0  kişi beğendi